Viimased blogi sissekanded

Kanal : Statistikablogi

 

09.11.2018

EV100: Mõeldes isadele

Tavaliselt räägitakse sündimusnäitajatest ikka seoses naistega, aga isadepäeva ootuses võtame fookusesse mehed. Sajandiga on muutunud nii isaks saamise keskmine vanus kui ka vanemate levinuim kooseluvorm lapse sünnil. Statistikaameti andmetel oli isa 2017. aastal lapse sünnil keskmiselt 33,2-aastane. #06:52 09.11.2018 kanalilt Statistikablogi

05.11.2018

Eesti ei ole abielulahutuste osas enam Euroopa meister

Kui veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti lahutuste arvu poolest Euroopas esikohal, siis praeguseks oleme taandunud keskmike sekka. Samal ajal on aga vähenenud ka abielude arv. Statistikaameti andmetel sõlmiti Eestis 2017. aastal 6447 ja lahutati 3323 abielu. #08:01 05.11.2018 kanalilt Statistikablogi

04.10.2018

Üldhariduskoolis on meesõpetajaid alla kuuendiku

Statistikaameti andmetel oli 2017/2018. õppeaastal üldhariduskoolides 14 905 õpetajat, neist naisi 86% ja mehi 14%. Eesti üldhariduskoolis oli kõige rohkem 51–60-aastaseid õpetajaid, sellesse vanuserühma kuulub ligikaudu iga kolmas nais- ja iga neljas meesõpetaja. #06:57 04.10.2018 kanalilt Statistikablogi

20.09.2018

Autostumisest Eestis ja Euroopas – luksusesemest on saanud igapäevane tarbeese

Sõiduauto oli kunagi luksusese, praeguseks on ta korraga nii tarbeese kui ka asendamatu neljarattaline pereliige. Autovaba päeva eel uurib Statistikaamet põgusalt autostumist ning sellega seotud nähtuseid Eestis ning Euroopas. Maanteeameti andmetel oli Eestis 2018. aasta juuli lõpu seisuga arvel 740 100 … Jätka lugemist →. #05:55 20.09.2018 kanalilt Statistikablogi

14.09.2018

Mis saab tekkinud olmejäätmetest edasi?

Eesti elanikud on eurooplaste hulgas pigem väikesed olmejäätmete tekitajad. Euroopa Liidus tekib elaniku kohta keskmiselt 482 kg olmejäätmeid aastas, Eestis 376 kg. #05:55 14.09.2018 kanalilt Statistikablogi

04.09.2018

Narva mõistatus vajab lahendamist

Narva on Eesti piirilinn, värav Venemaale ning võib öelda, et geopoliitiliselt Eesti tuntuim linn. Majanduslikult ja demograafiliselt on Narva praegu oma arengu murdepunktis. Mitmed positiivsed suundumused on aset leidmas, kuid osa protsesse vajab veel pööramist. #05:59 04.09.2018 kanalilt Statistikablogi

22.08.2018

Suve- või talveaeg, ehk kui palju valget aega me „maha magame“?

Statistikaameti ajakasutuse uuring annab ülevaate ka Eesti elanike ärkamis- ja magamaminekuaja kohta. Kasutasime neid tulemusi, et võrrelda, kui palju uneaega satub püsiva talve- või suveaja rakendamisel valgele ajale. #05:17 22.08.2018 kanalilt Statistikablogi

13.08.2018

SĂĽndide buum on koondunud suvekuudesse

Statistikaameti andmetel on eestlaste sündide sesoonsuse muster muutunud. Kui varem sündis rohkem lapsi kevadkuudel, siis nüüd sünnib neid rohkem suvel ja sügise alguses. Muutumatuks on aga jäänud see, et vähem sünnib lapsi talvekuudel. #05:00 13.08.2018 kanalilt Statistikablogi

26.07.2018

Eestimaalaste peamine reisisiht oli mullu Läti

Statistikaameti andmetel tegid Eesti elanikud 2017. aastal 1,3 miljonit ööbimisega välisreisi, neist ligi pooled naaberriikidesse. Kui varasematel aastatel oli kõige populaarsem sihtkoht Soome, siis mullu külastasid Eesti elanikud kõige enam Lätit, kuhu tehti kolmandik ööbimistega välisreisidest. #05:07 26.07.2018 kanalilt Statistikablogi

23.07.2018

Iga kolmeteistkümnes eestimaalane külastab mõnd pärimusmuusikafestivali

Eestis toimub igal aastal erinevaid suvetuure, kontserte ja muusikafestivale, mis meelitavad kohale palju muusikasõpru. Statistikaameti kultuuris osalemise uuringust ilmnes, et 2017.  aastal külastas iga teine eestimaalane viimase 12 kuu jooksul mõnd kontserti. #05:07 23.07.2018 kanalilt Statistikablogi

18.07.2018

Eesti kĂĽlanimed pakuvad suvepuhkuseks tegevust

Eesti 4700 külast ligi 90 kannab käskivas kõneviisis nime. Puhkust planeerides saab neist põneva matkaraja kokku panna. Eesti igasse maakonda jätkub külasid, mille nime häälduspikkust veidi moonutades saab võimalike tegevuste pingerea. #05:08 18.07.2018 kanalilt Statistikablogi

16.07.2018

Spordivõistlusi käib vaatamas iga kolmas Eesti elanik

Spordivõistluste külastamine on kultuurielus osalemise üks võimalusi ning ligi kolmandik Eesti elanikest on vähemalt korra aastas mõne spordisündmuse pealtvaatajaks, selgub Statistikaameti 2017. aasta kultuuris osalemise uuringust. Spordiüritustele kaasaelajaid on igas maakonnas ja vanuses. #05:59 16.07.2018 kanalilt Statistikablogi

13.07.2018

Populaarsemate ekspordiartiklite mõju kaubavahetusele Lätiga

Eesti eksportis 2017. aastal enam kui miljardi euro väärtuses kaupa kolme riiki: Soome, Rootsi ja Lätti. Kui Soome ja Rootsi eksporditi ĂĽle miljardi euro väärtuses kaupu juba aastatel 2004 ja 2007, siis Lätiga ĂĽletati antud lävi alles 2012. aastal. Statistikaamet … Jätka lugemist →. #06:09 13.07.2018 kanalilt Statistikablogi

12.07.2018

Eesti ekspordib töötlemata puitu odavalt

Puidu ja puittoodete väljavedu Euroopa Liidu riikidesse moodustab Eesti kogu ekspordist üle 10%. Värske uuring näitab, et Eesti ekspordib töötlemata puitu odavamalt, kui meie peamised sihtriigid seda toodet keskmiselt sisse ostavad. #06:01 12.07.2018 kanalilt Statistikablogi

03.07.2018

Esimene laps sĂĽnnib perre ĂĽha hiljem

Eesti rahvastikupoliitika oluline kĂĽsimus on elussĂĽndide arv. Statistikaameti andmetest selgub, et esimene laps sĂĽnnib perre ĂĽha hiljem. Kas eelmisel aastal tuli Eestis ilmale palju või vähe lapsi, oleneb aga vaatepunktist. Võrreldes sĂĽndide arvu Eestis 1945–1990, on 2017. aasta tulemus 13 782 … Jätka lugemist →. #05:17 03.07.2018 kanalilt Statistikablogi

21.06.2018

Kas abiellumiseks peaks ootama maagilist kuupäeva?

Eestis on suvi pulmapidude kõige populaarsem aeg, sageli soovitakse abielu registreerida ka mõnel numbriliselt maagilisel kuupäeval, sest usutakse, et see tagab hea abieluõnne. Statistikaameti analüüsist aga selgub, et numbrimaagiat ei tasu üle tähtsustada. #05:07 21.06.2018 kanalilt Statistikablogi

18.06.2018

Statistikast arusaamiseni on pikk tee minna

Kuidas seada eesmärke nii, et need oleksid ka sisuliselt mõõdetavad? Võib-olla oleks mõistlik teha koostööd Statistikaametiga? Üsna hiljuti kirjutas ühe tuntud asutuse juht Eesti mainekas ajalehes Eesti võimalikust uuest eesmärgist. #05:51 18.06.2018 kanalilt Statistikablogi

01.06.2018

Iga kümnes laps kogeb materiaalset ilmajäetust

Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal 0–17-aastaste materiaalse ilmajäetuse määr 10,7% ja seda koges ligi 26 600 last. #07:13 01.06.2018 kanalilt Statistikablogi

24.05.2018

Lapsevanemaks olemine mõjutab rohkem naiste tööhõivet

Statistikaameti andmetel on lasteta meeste ja naiste tööhõive määr Eestis samaväärne. Lapsevanemaks olemine aga vähendab naiste tööhõivet ja suurendab meeste oma. Enim mõjutab naiste tööhõivet lapse vanus: väikeste lastega naiste tööhõive määr on madalam. #05:03 24.05.2018 kanalilt Statistikablogi

23.05.2018

Kohalike omavalitsuste ettevõtlusaktiivsus raugemise teel

Avaliku sektori peamine ĂĽlesanne on kindlustada rahvuslik julgeolek ja sotsiaalne heaolu. Siiski on avalik sektor ĂĽsna aktiivne ka majanduses, seega on oluline põgusalt analĂĽĂĽsida tegevust sellel suunal. Eestis on avalik sektor tähtis. Statistikaameti andmetel oli 2017. aastal kõigist hõivatud 658 600 … Jätka lugemist →. #05:06 23.05.2018 kanalilt Statistikablogi

 

Kajastused