Viimased blogi sissekanded

Kanal : Vambola Raudsepp

 

18.10.2018

370 aastat lõunaeesti keele grammatikat

Tänavu möödub 370 aastat lõunaeesti keele grammatika sünnist. Niisiis, 1648. aastal ilmus esimene lõunaeesti keele grammatika, mille autoriks Urvaste kiriku pastor Johann Gutsleff (1610? - 1657). Ta töötas pastorina Urvastes aastatel 1630 - 1656. #08:48 18.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

16.10.2018

Uma kiil

Kaugu Võromaalt kollasi ilma pääl,imä kiilt olõ-es vai'a sääl. Vadrasi vinne, soomõ, imedli inglismanni kiilt,eski elo kävi võõrastõ perrä, noide miilt. Unõhdi är', saa-es suust sõnnagi;süä valudi, võrro olõ-es, oll'i õnnõdu. Imä om lännü, üten võrogi võtsõ. Oll'i ku lats, kiä midägi otsõ. #10:51 16.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

13.10.2018

Sugulusseosed: professor Karl Ă•iger

"Ma ei ole sugupuud kunagi püüdnud üles joonistada, aga kui oleksin, küllap siis oleksin ka Uue-Antsla (kust minu isa pärit on) Miku taluni jõudnud". /Vt Karl Õiger . . . lk 300/. #11:48 13.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

11.10.2018

Sugulusseosed: Helvi JĂĽrisson, Peeter Volkonski ja Kerttu Soans

18. , 19. , ja veel 20. sajandi alguse pered Urvaste kihelkonnas paistsid silma oma suure lasterikkuse poolest. Seepärast on ka mõistetav, miks tänapäeva inimesed leiavad omavahelisi ühiseid sugujuuri, mis ulatuvad 4. , 5. või 6. põlvkonna taha. #08:08 11.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

20.09.2018

Vasarate teadlasdĂĽnastia minu sugupuus

Elmar VasarMinu sugupuus on med prof Vasarad, kelle juured asuvad Valgamaal Sangaste kihelkonnas MäekĂĽlas järgmiselt: prof Elmar Vasar (1926-2004) on mulle 6th cousin ning tema pojad vastavalt 6th cousin once removed, so Eero Vasar (1954) ja Veiko Vasar (1956-2015). Eero Vasar on Eesti TA akadeemik.Eero #09:45 20.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

19.09.2018

Hainamaal Mustjõe veeren

Viil silmi iin mul tu hainamaa kastõ,sohu, ku niitma üten võeti ka latsõ. Oi, makus oll' lakan tuu hommugu uni,ku koidu'aal esä meid üles ajama tuli. Nii illos oll' tsirgu helü niidu pääl;parmu', kihulasõ tüksevä purõma sääl. Ku edimäne hainakaar valmis sai,ohhoo, põdrapull puu takan meid kai. #08:19 19.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

Sõa'ao latsõ

Oll' põimikuu rüä'köütmisõ hommuk,ku punakotkas Võro liina pommit'. Peremiis Matu ojan hobõst juutsõ,kiäki es tiiä - mida usku vai luuta. Äkki tanki talutiil vurasiva,taiva all pommipildja urasiva. Sõa'st maa'ha jäi granaate, miine,latsõ kipõ oll'i neid kodo viimä. #08:16 19.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

13.09.2018

Vana kĂĽlakool

Kurenurme koolile (töötas 1931-2001)On Eesti ärkamisaja juurediga külakooli klassiruumis. Kreutzwald, Koidula, Jakobson -haridustempli südames olid, ja on. Mil kogu maale koolid andsid näo,sai Eesti oma riigi vahval vaimuväel. Vankumatu tahte, lisaks sihi, hoolevormis meisse oma kodu külakool. #10:58 13.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

10.09.2018

DĂĽnastiad sugupuus: hoiakud, vaimsus ja edulugu

Rahvuse/riigi/ühiskonna küpsust iseloomustab teadlas-, haritlas- jt dünastiate olemasolu, ennekõike oma rahvuse seast võrsunud isikutest. Iga inimene on huvitunud just oma sugupuu dünastiatest, nende hoiakutest, vaimsusest ja eduloost, mistõttu võiks sellealaseid kirjutisi rohkem olla. #07:57 10.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

24.08.2018

Ajapeegeldus

Elu ajapeeglis kui maise elu peegeldusjääb Kõiksusse - julmalt, jäägitult, ajatult;(see on tahtmatult surematuks elatud elu). On Looja voli, tahe - jälgida, koheldaSind ja sugupõlvi, -juurteni välja. Õigus: olla ajalikult sugupuu tüveks,et kestaksid millenniumi sugulusseosed. #15:13 24.08.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

20.08.2018

Majandusteadlane Jaan Vainu

Jaan Vainu (13. 06. 1942 - 21. 08. 2011)Jaan Vainu lõpetas Tartu ülikooli 1965. aastal ning 1967. aastal kutsuti ta tööle ülikooli rahanduse ja krediidi kateedrisse vanemõpetajaks. Töötas majandusteaduskonnas vanemõpetaja, dotsendina (1977. a) ning majandusküberneetika kateedri juhatajana (1986-1988), kuid lahkus ülikoolist 1. #07:00 20.08.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

09.08.2018

EW - 100 Eestimaa

Läänemere Haldja palves käte allaastatuhandeid kestnud eestlaste hõim. Elujõu andjaks meil Põhjavalguse vaim,kus maailma kokku seob vahus vetevall. Mõõdab Eesti aega Vabaduse kell,veel lapsed ema-isa õue väravas. Taas kord aastas Jõuluküünlad säravad;pilk tuleviku maailma hapralt hell. #11:04 09.08.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

01.08.2018

Armudu veretĂĽĂĽ

Ku vainuväe' Põhjasõa'aal nõrõtivä verest,kurjami pakku panni' kullagõ Erästverest. Nii Rootsi kuld sai Vilbusohu,tuust kõnõldi viil mitmel puhul. Vinne soldati neid kipõlt takan ai'va,sääl Tammõssillan kätte saiva. Karguri koledast' verre hakati, hainamaal armõdu maha notiti. #13:48 01.08.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

Taivapoolõ palvõn käe'

Mõtsaveeren läbi silmäudu näe,kos vana talukoha varõmilt,ku taivapoolõ palvõn püstü käe' -oh, Issand, andesta mi' patu vanõmbilt. Pildiraamat siin üts eluhetk -noorik tallu tull', nuur peremiis hobu kõrval. . . Viil perepilt sainakellä all - ku igävikku retk. Kuulõt - eski latsi naar kost kõrva. #10:02 01.08.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

26.07.2018

DĂĽnastia(te) sĂĽnd

Dünastia(te) sündIidne tammepuune põlisrahva sugu -sellest pajatab Eesti rahva lugu. Oleme osake, leheke neist,koha seal igaüks leidnud meist. Kõrgusse tõusnud selle maa keel,kasvanud, kosunud Eesti rahva meel. Haritlas-, teadlasdünastiate sünd -see on kestva rahvuse tähetund. #07:49 26.07.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

24.07.2018

Mõtsakurun tapõtu miis

Jäl' tedä nätti: pümmen sügüse üün,ringi kollas' tarõasemel koolnu miis -jälgilt uilgas ja lokku lüü,tondilõust palas' näo iin. Eläsi mõtsakurun üts rüüvlipesä -hobõsõvarga, kel koletu' latsõ. Sääl mõrvamajan poig tapsõ esä,laiba põranda alla ta matsõ. #07:20 24.07.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

01.07.2018

Pro patria

Keda huvitabsu kiredsootussaatussu õelutsevisamaatus. #10:58 01.07.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

13.06.2018

Apolloni mõõt

Siiras südamesoov -Koos avastada maailmaPrantsatas pettuse silma. Sai valest ideaaliTugevusproov. Särava nooruki ulmeKlirises kildudeksVastu kirtsus kulme. Killud sildadeks ? -Jätta oma elu;Lahku juba, Apollon!AD 1961. #13:38 13.06.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

04.06.2018

Vaba(duse)langus

Kuuri alt leiti läbipekstud laip;räägiti - kaabakas, pommija, raisk. Üsna kõhetu, nälginud näis;pealegi parasjagu parasiite täis. Kordi tänavalt tõstetud, kaineris olnud:sugulasi-tuttavaid tal kusagil polnud. Küll teda ninnu-nännutatud, aidatud:hiljem vaene abitu - varguselt tabatud. #11:13 04.06.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

03.06.2018

Kirjanik Bernard Kangro Antsla Pikkade sugupuus

Kirjanik Bernard Kangro (1910-1994) on minu vanaema Minna (kirjutatud ka Miina) Pormeister-Pikk sugupuus, seega minu sugulane (fourth cousin once removed). #13:42 03.06.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

 

Kajastused