Viimased blogi sissekanded

Kanal : Vambola Raudsepp

 

28.12.2018

Uurimus: Isiksused sajandite sugupuus

Iga inimese sugupuu kuulub talle endale. Kes konkreetsesse sugupuusse kuuluvad - see on Looja valik. Need (vere)sugulased võivad armastada üksteist, aga harva ka vihata, kuid ega sellepärast kedagi neist saa sugupuust välja arvata. #13:49 28.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

19.12.2018

Luca Pacioli - majandusatvestuse teooria isa.

15. -16. sajandil oli Euroopas rakendusmajandusteaduse selgroog majandusarvestuse (raamatupidamise) teooria. Viimase isaks loetakse Luca Paciolit (1447-1517), kes oli multitalent, sh matemaatikaprofessor. #03:07 19.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

ĂśtelĂĽse'

Võrokõsõ umal maal,üün kakk ikk raan. Haani miis küsüs:kon tan sann,sis vasta saa;sann tan saman man. A sanna takan lump,kun kunna' umma'. Arvu es saa':miä saisat ku tumm,olõs ku naglutu samm?. #03:06 19.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

14.12.2018

Uutmise aig

Heng täüs õndsust ja tänu -Ku edimäst kõrda Ta tull' ja teiInemise hää's, midä sai. Taivaesä kõrgõlt näge,Kuis patu seen elämi viil,Ihu täüs tahtmist ja väg'e. Tõistkõrda Jeesus tulõ viil -Kõik Maa pääl lõpuni vii. Aig parandõda miilt. Õndsat uutmisõ aigu -Uma Jõulutähe alt, sist praegu!. #12:42 14.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

09.12.2018

Jõuluüü viimne palvus

Külä suu veeren mõtsatukk,tii läbi tihniku - ligane ja räpp. Pühä hengen, õelus ümberringi,padrik täüs ku koolu' kurje hengi. Kõik kiileti, a kaiblõmine lubatu,võõra silmä' seurasivä ku arutu. Sääl sakõst läbi tull' naabritaat,pühä õnnist' taivaesält saama. #11:30 09.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

04.12.2018

Esimuudu inemine ja aig

Ammus' tuu Haanja miis lubjakivve vei,läts Tiganiku puuti, kos silguleibä sei. Võro jaamast inemisi viidi ku luumi,kiä paljo' niist Siberin nälgä kuuli. Oll' aig näguripäivi nätä. Võrokõnõ nüüt ütle kõnõtraadi nummõr,peräst saa külmäl aol jutõldõ tundõ. #11:59 04.12.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

28.11.2018

Marusoo Paulik

Paul vai Pavlik - üts eestisuust müstik,avvusamba' prõllagi Vinnen püstün. Teräne tsura, muisti kõik pandsõ, ku vaia, ette kandsõ ja üles andsõ. Om seo pere ja latsõ' üts ilgõ pesä,aig Kolõmaalõ saata ja tappa uma esä. #09:48 28.11.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

22.11.2018

Sugulusseosed (Paistu liin): Heigo Mirka, Juhan Parts ja Harri Kingo

Minu sugulusseosed nö Paistu liinis on seotud minu vanaema Kadri Kingu-Raudsepp (1877-1916) vanemate Hans Kingu (1982-1913) ja Mari Kingu (1838-1916) järeltulijate kaudu. Nii nagu sugupuus ikkagi on, hargnevad üksikud oksad tüvest üha kaugemale ja kaugemale. #08:44 22.11.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

20.11.2018

Vaikusõ aig

Üle pikä ao ma kodotalo tarrõ sai',sääl kurbdus, tühjüs vasta kai. Siiä uma tervüse imä jätse maha,esäl surmani köhä lõppõ' es taha,Oll' siin karskust, olõ-es rikkust,latsõkari imä saban - alla meetri pikkust. Ku linnupoja' lindlivä - tarrõ-vällä ikka,huuv täüs oll' naaru, hõikit, ikku. #08:37 20.11.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

15.11.2018

Sugulusseosed: Vello Sermat, Laine Roht (Kaika Laine), Aadu LĂĽĂĽs ja Livia Oras

Vello Sermat (1925-2005)Psühholoogiadoktor, professor USA-s ja Kanadas Vello Sermat (fift cousin) juured pärinevad Vana-Antsla vallast, Võrumaal. Paikneb minu vanaisa Jaan Pika sugupuus. #10:46 15.11.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

01.11.2018

Pühäjõel

Näet hetki elon imelisi,ku jõen täüskuu viige hullas';ku hiien üts nuur inemene,tõsõ kandlõmängu kullõs'. Hää hiietsõõri võimas vägi,kõik valla noorõ' kokku tõi;külän kõigi meelen Harjumägija udun virveviige Pühäjõgi. Oll' aigu ammu' nälgä, ikaldust -ku veski vihagõ purus lüüdi. #13:03 01.11.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

31.10.2018

Hainamaal Mustjõe veeren

Mul silmi iin viil tuu hainamaa kastõ,sohu, ku niitma üten võeti ka latsõ. Oi, makus oll' lakan tuu hommugu uni,ku koidu'aal esä meid üles ajama tuli. Nii illos oll' tsirgu helü niidu pääl;parmu', kihulasõ tüksevä purõma sääl. Ku edimäne hainakaar valmis sai,ohhoo, põdrapull puu takan meid kai. #14:19 31.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

Sõa'ao latsõ

Oll' põimikuu rüä'köütmisõ hommuk,ku punakotkas Võro liina pommit'. Peremiis Matu ojan hobõst juutsõ,kiäki es tiiä - midä usku vai luuta. Äkki tanki talutiil vurasiva,taiva all pommipildja urasiva. Sõa'st maa'ha jäi granaate, miine,latsõ kipõ oll'i neid kodo viimä. #13:42 31.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

18.10.2018

370 aastat lõunaeesti keele grammatikat

Tänavu möödub 370 aastat lõunaeesti keele grammatika sünnist. Niisiis, 1648. aastal ilmus esimene lõunaeesti keele grammatika, mille autoriks Urvaste kiriku pastor Johann Gutsleff (1610? - 1657). Ta töötas pastorina Urvastes aastatel 1630 - 1656. #08:48 18.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

16.10.2018

Uma kiil

Kaugu Võromaalt kollasi ilma pääl,imä kiilt olõ-es vai'a sääl. Vadrasi vinne, soomõ, imedli inglismanni kiilt,eski elo kävi võõrastõ perrä, noide miilt. Unõhdi är', saa-es suust sõnnagi;süä valudi, võrro olõ-es, oll'i õnnõdu. Imä om lännü, üten võrogi võtsõ. Oll'i ku lats, kiä midägi otsõ. #10:51 16.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

13.10.2018

Sugulusseosed: professor Karl Ă•iger

"Ma ei ole sugupuud kunagi püüdnud üles joonistada, aga kui oleksin, küllap siis oleksin ka Uue-Antsla (kust minu isa pärit on) Miku taluni jõudnud". /Vt Karl Õiger . . . lk 300/. #11:48 13.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

11.10.2018

Sugulusseosed: Helvi JĂĽrisson, Peeter Volkonski ja Kerttu Soans

18. , 19. , ja veel 20. sajandi alguse pered Urvaste kihelkonnas paistsid silma oma suure lasterikkuse poolest. Seepärast on ka mõistetav, miks tänapäeva inimesed leiavad omavahelisi ühiseid sugujuuri, mis ulatuvad 4. , 5. või 6. põlvkonna taha. #08:08 11.10.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

20.09.2018

Vasarate teadlasdĂĽnastia minu sugupuus

Elmar VasarMinu sugupuus on med prof Vasarad, kelle juured asuvad Valgamaal Sangaste kihelkonnas MäekĂĽlas järgmiselt: prof Elmar Vasar (1926-2004) on mulle 6th cousin ning tema pojad vastavalt 6th cousin once removed, so Eero Vasar (1954) ja Veiko Vasar (1956-2015). Eero Vasar on Eesti TA akadeemik.Eero #09:45 20.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

13.09.2018

Vana kĂĽlakool

Kurenurme koolile (töötas 1931-2001)On Eesti ärkamisaja juurediga külakooli klassiruumis. Kreutzwald, Koidula, Jakobson -haridustempli südames olid, ja on. Mil kogu maale koolid andsid näo,sai Eesti oma riigi vahval vaimuväel. Vankumatu tahte, lisaks sihi, hoolevormis meisse oma kodu külakool. #10:58 13.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

10.09.2018

DĂĽnastiad sugupuus: hoiakud, vaimsus ja edulugu

Rahvuse/riigi/ühiskonna küpsust iseloomustab teadlas-, haritlas- jt dünastiate olemasolu, ennekõike oma rahvuse seast võrsunud isikutest. Iga inimene on huvitunud just oma sugupuu dünastiatest, nende hoiakutest, vaimsusest ja eduloost, mistõttu võiks sellealaseid kirjutisi rohkem olla. #07:57 10.09.2018 kanalilt Vambola Raudsepp

 

Kajastused