Viimased blogi sissekanded

Kanal : TOILA VALLA LEHT

 

10.12.2018

Kiire Internet igasse kodusse

Elektrilevi plaanib alates 2019. aastast üle Eesti hakata rajama kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus täna puudub kvaliteetne internet. #11:32 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Millised on meie noorte tegelikud võimalused huvitegevuses?

Novembrikuus viis Toila vald läbi huvihariduse- ja tegevuse küsitluse, millele vastas kokku 125 noort. Kõige enam vastajaid oli Kohtla-Nõmme piirkonnast (60), Vokast (22), Toilast (11). Vastajad olid vanuses 7-24 eluaastat, lisaks kuus kuni 45 aastast Toila valla elanikku. #11:31 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

“Meri. Meri? Meri! “ tähistas 5. sünnipäeva

Maru sakutabpahuralt mere juukseid-salgud lendavad. (Hanna-Liisa Õispuu) 16. novembril kogunesid Toila Gümnaasiumi väikesesse saali Ida-Virumaa tublimad etlejad ning nende juhendajad. Mereteemaline etluskonkurss toimus sel aastal juba viiendat korda. #11:29 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Toila valla arengukava kuni aastani 2030

Novembrikuu vallavolikogu kinnitas Toila valla arengukava, perioodiga kuni aastani 2030. Arengukava terviktekst on leitav Toila valla veebilehelt, kuid siinkohal olgu välja toodud olulisem. #11:29 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Kohtla Ajalooring tähistas 30. sünnipäeva

Kohtla Ajalooring on unikaalne nähtus Eestimaa kultuuriloos. 1980ndate lõpul ja 1990. aastate algul loodi Eestimaal mitmeid selliseid, mis nüüdseks on oma tegevuse lõpetanud. 1988. aastal panid Kohtla Ajalooringile aluse Laine Toomsalu ja Vallo Reimaa. #11:28 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Aastalõpuintervjuu vallavolikogu esimehega

Sel hommikul, kui me Toila vallavolikogu esimehe Roland Peetsiga intervjuu tegemiseks raamatukogus kokku saime, sadas akna taga vaikset lund. . . Veidi rohkem kui aasta tagasi panid Toila, Kohtla ja Kohtla-Nõmme vallad „leivad ühte kappi”. #11:25 10.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

06.12.2018

Piduõhtu Toila seltsimajas 16. detsembril

1863. aastal kutsuti Toilas Abram Simoni algatusel kokku meeskoor. Kuna meeskoor tegutses edukalt, siis tekkis mõte ka pasunakoor asutada. Laulukoori koosolekul 16. detsembril 1868. aastal tehti otsus muusikariistade ostmiseks ja sellega anti pasunakoori asutamisele hoog sisse. #12:08 06.12.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

05.11.2018

November

On hingede aeg . . . Ja veel kunagi,mitte kunagi pole sündinud inimest,kellel pole hinge. Sest hing tuleb meie sisse selsamal hetkel,kui me sünnime,ega jäta meid mahamitte kordaginii kaua kuni me elame. Inimene hingab teda nagu õhkuoma sünnihetkestkuni oma surmahetkeni. #12:33 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Toila Vallavolikogu teated

Oktoobrikuu volikogus olid arutusel järgmised küsimused:1. Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord. #12:25 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Kultuuriteated

14. novembril 18. 00 Toila raamatukogu Kella Kuue Kohtumiste Klubis kohtumine semiootiku, toimetaja, kirjastaja ja kirjaniku Priit Põhjalaga. Info: Lea Rand 5342870515. novembril 19. #12:23 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Uus Toila vald tähistas 1. sünnipäeva

Aasta tagasi panid kolm valda „leivad ühte kappi” ja sündis uus Toila vald. Tänavu 13. oktoobril tähistati Voka Rahvamajas uue valla 1. sünnipäeva. Kui tavaliselt jagatakse kingitusi sünnipäevalapsele, siis seekord oli vastupidi – vallavalitsus tänas ja tunnustas oma tublisid ja tegusaid inimesi. #12:20 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Kui teeks jälle ühe näitemängu!?

Näitemängul on Toila vallas pikad traditsioonid – küllap on paljud kuulnud ja teavad, et juba ülemöödunud sajandi lõpus hakati Toilas kohalike meeste algatusel näitemängu tegema ja esimene maateatrimajagi ehitati 1882. aastal Toilasse. Eesvedajaks edumeelne ja kultuurilembene Abram Simon. #12:17 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Õpime ka koolimajast väljas!

MiniturniirJuba 15. hooaega toimetab Ivo Linna 5. -7. klassi õpilastele mälumängu Miniturniir. Toila Gümnaasiumi õpilased osalesid sellel 4. korda ja seni oleme naasnud suurepäraste tulemustega, esikoht ja kaks teist kohta. #12:15 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Korraldatud jäätmeveo rendikonteinerite vahetusest Toila jäätmeveopiirkonnas

Alates 1. 12. 2018vahetub Toila jäätmeveopiirkonnas (Toila ja Voka alevik ning Altküla, Konju, Martsa, Metsamägara, Päite, Pühajõe, Uikala, Vaivina, Voka külad) jäätmevedaja. #12:10 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

V.A.N.K läheb külla!

Toila valla noored Tallinna Kesklinna noortekeskusesVahemikus juuni kuni oktoober kĂĽlastasid Toila Valla noored ĂĽheskoos viite noortekeskust ĂĽle Eesti. #12:09 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

Alates 1. novembrist on võimalik taodelda lasteaia kohatasust vabastamist teise või enama lapse eest.

Lasteaia rahastamine toimub Toila valla eelarvelistest vahenditest ja lapsevanemate poolt kaetavast osast. Vanem maksab lasteaiamaksu, mis koosneb toidukulu päevamaksumusest ning osalustasust (lasteaia kohatasu). Vallavolikogu 26. 09. #12:07 05.11.2018 kanalilt TOILA VALLA LEHT

 

Kajastused